Các dạng toán về hàm ẩn liên quan đến tiệm cận của hàm số

Dạng 3: Tìm số đường tiệm cận của đồ thị hàm số – Thầy giáo: Nguyễn Công Chính
Dạng 3: Tìm số đường tiệm cận của đồ thị hàm số – Thầy giáo: Nguyễn Công Chính

TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo cùng các em học sinh lớp 12 tài liệu các dạng toán về hàm ẩn liên quan đến tiệm cận của hàm số, nhằm hỗ trợ quá trình giảng dạy và học tập chương trình Giải tích 12 chương 1 và ôn tập thi Trung học Phổ thông Quốc gia môn Toán.

Tài liệu được biên soạn bởi tập thể quý thầy, cô giáo Nhóm Toán VD – VDC gồm 95 trang, tuyển chọn các bài toán trắc nghiệm có đáp án và lời giải chi tiết chủ đề bài toán hàm ẩn liên quan đến tiệm cận của hàm số, đây là dạng toán được bắt gặp khá thường xuyên trong các đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán của các trường THPT và cơ sở GD&ĐT trên toàn quốc.

Khái quát nội dung tài liệu các dạng toán về hàm ẩn liên quan đến tiệm cận của hàm số:
Phần 1: Biết đồ thị hàm số $y=f\left( x \right).$
+ Dạng toán 1: Biết đồ thị của hàm số $y=f\left( x \right)$, tìm tiệm cận đứng, tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y=f\left( x \right)$, trong bài toán không chứa tham số.
+ Dạng toán 2: Biết đồ thị của hàm số $y=f\left( x \right)$, tìm tiệm cận đứng, tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y=f\left( x \right)$, trong bài toán chứa tham số.
+ Dạng toán 3: Biết đồ thị của hàm số $y=f\left( x \right)$, tìm tiệm cận đứng, tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y=g\left( x \right)$, trong bài toán không chứa tham số.
+ Dạng toán 4: Biết đồ thị của hàm số $y=f\left( x \right)$, tìm tiệm cận đứng, tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y=g\left( x \right)$, trong bài toán chứa tham số.

Phần 2: Biết bảng biến thiên (BBT) của hàm số $y=f\left( x \right).$
+ Dạng toán 5: Biết bảng biến thiên của hàm số $y=f\left( x \right)$, tìm tiệm cận đứng, tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y=f\left( x \right)$, trong bài toán không chứa tham số.
+ Dạng toán 6: Biết bảng biến thiên của hàm số $y=f\left( x \right)$, tìm tiệm cận đứng, tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y=f\left( x \right)$, trong bài toán chứa tham số.
+ Dạng toán 7: Biết bảng biến thiên của hàm số $y=f\left( x \right)$, tìm tiệm cận đứng, tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y=g\left( x \right)$, trong bài toán không chứa tham số.
+ Dạng toán 8: Biết bảng biến thiên của hàm số $y=f\left( x \right)$, tìm tiệm cận đứng, tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y=g\left( x \right)$, trong bài toán tham số.

Phần 3: Biết giới hạn của hàm số $y=f\left( x \right)$ tại một điểm hoặc tại vô cực.
+ Dạng toán 9: Biết giới hạn của hàm số $y=f\left( x \right)$ tại một điểm hoặc tại vô cực, tìm tiệm cận đứng, tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y=f\left( x \right)$, trong bài toán không chứa tham số.
+ Dạng toán 10: Biết giới hạn của hàm số $y = f(x)$ tại một điểm hoặc tại vô cực, tìm tiệm cận đứng, tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y = f(x)$, trong bài toán chứa tham số.

Phần 4: Biết biểu thức hoặc đồ thị hoặc bảng biến thiên của hàm số $y = f’(x)$, tìm tiệm cận của hàm số $y = g(x).$
+ Dạng toán 11: Biết biểu thức hoặc đồ thị hoặc bảng biến thiên của hàm số $y = f’(x)$, tìm tiệm cận của hàm số $y = g(x).$

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG

Bạn đang xem bài viết: Các dạng toán về hàm ẩn liên quan đến tiệm cận của hàm số. Thông tin do Hội Mê Game chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Leave a Comment