Cách sử dụng động từ đi với “Stop”, “Try”, “Forget”, “Remember”

Don’t Forget – Đừng Quên
Don’t Forget – Đừng Quên

Trong bài học hôm nay của chuyên mục Free & Easy English chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cách sử dụng động từ đi kèm với nhóm các động từ “Stop”, “Try”, “Forget”, “Remember”. Mr. Married: Hôm nay Blondie trông buồn thế?Blondie: I’ve run out of money.Mr. Married: Why?Blondie: Because I spent all of my money on clothes.Mr. Married: People should stop spending their money on the latest fashion.Blondie: Blondie biết lỗi rồi, lần sau sẽ không tiêu hết tiền mua quần áo nữa. Nhưng mà Mr. Married ơi, cho Blondie chút nhé. Với động từ “stop”, Blondie thấy đôi lúc đi với “doing”, đôi lúc lại đi với “to do” là sao?
Mr. Married:Hai cách dùng đó có ý nghĩa khác nhau đấy Blondie ạ.Stop + doing: dừng thực hiện một hành động gì đó
Stop + to do: dừng một hành động trước đó để thực hiện một hành động tiếp theo
The boys stopped playing. (Những cậu bé dừng chơi)
The boys were playing and they stopped to watch a large truck go past. (Những cậu bé đang vui chơi và bỗng dừng lại để nhìn một chiếc xe tải đi ngang qua.)

Mr. Married:Hai cách dùng đó có ý nghĩa khác nhau đấy Blondie ạ.Stop + doing: dừng thực hiện một hành động gì đó

Stop + to do: dừng một hành động trước đó để thực hiện một hành động tiếp theo

The boys stopped playing. (Những cậu bé dừng chơi)

The boys were playing and they stopped to watch a large truck go past. (Những cậu bé đang vui chơi và bỗng dừng lại để nhìn một chiếc xe tải đi ngang qua.)

Cách sử dụng động từ đi với "Stop", "Try", "Forget", "Remember" ảnh 1

Blondie: Bây giờ thì Blondie đã hiểu được rồi.Mr. Married: Có một số động từ khác như “Try”, “Forget” và “Remember” cũng có ý nghĩa khác biệt trong cách sử dụng với “doing” và “to do”. Blondie hãy thử phân biệt trường hợp của động từ “Try” dưới đây nhé:I tried turning the tap but the water still poured out.
I tried to turn the tap but it was too old and rusty.

I tried to turn the tap but it was too old and rusty.

Cách sử dụng động từ đi với "Stop", "Try", "Forget", "Remember" ảnh 2

Blondie: Theo Blondie hiểu thì: Try + doing: là thử thực hiện một hành động gì đó Try + to do: là cố gắng làm một việc gì đó.Mr. Married: Excellent, Blondie giỏi quá. Married sẽ chỉ thêm cho các bạn về trường hợp của cặp động từ “Quên” và “Nhớ” nhé:
Forget / Remember + doing: Nghĩ về một việc đã thực hiện trong quá khứ
Forget / Remember + to do: Nghĩ về một việc cần thực hiện trong tương lai
Blondie hãy thử chia động từ cho phù hợp trong hai câu dưới đây:
I remembered (see) a bull running down the High Street.
I must remember (watch) the news tonight.
Blondie: Dễ ợt Mr. Married ạ.
I remembered seeing a bull running down the High Street.
I must remember to watch the news tonight.

Forget / Remember + doing: Nghĩ về một việc đã thực hiện trong quá khứ

Forget / Remember + to do: Nghĩ về một việc cần thực hiện trong tương lai

Blondie hãy thử chia động từ cho phù hợp trong hai câu dưới đây:

I remembered (see) a bull running down the High Street.

I must remember (watch) the news tonight.

Blondie: Dễ ợt Mr. Married ạ.

I remembered seeing a bull running down the High Street.

I must remember to watch the news tonight.

Cách sử dụng động từ đi với "Stop", "Try", "Forget", "Remember" ảnh 3

Mr. Married:Weldone. Tuy nhiên, trong khi làm bài thi IELTS, đây là những lỗi mà các bạn cũng thường mắc phải nên các bạn chú ý nhé. Hôm nay sẽ có một bài tập nho nhỏ để Blondie và các bạn luyện tập ở nhà. Hãy nhanh tay gửi đáp án vào email: free.easy.english@ibest.edu.vn để nhận được những phần quà thú vị từ trung tâm Tiếng Anh IBEST các bạn nhé. Các bạn vào link này để lấy bài tập nhé: http://ibest.edu.vn/index.php/vi/news/phuong-phap-hoc-tieng-anh/luyen-thi-ielts-stop-try-forget-remember-126/

IBEST

Bạn đang xem bài viết: Cách sử dụng động từ đi với “Stop”, “Try”, “Forget”, “Remember”. Thông tin do Hội Mê Game chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Leave a Comment