Hướng dẫn phân biệt và cách đóng dấu treo, dấu giáp lai, dấu nổi đúng chuẩn theo Nghị định 30/2020

4 Lưu ý khi đóng dấu Giáp lai!
4 Lưu ý khi đóng dấu Giáp lai!

Tin hoạt động

Hướng dẫn phân biệt và cách đóng dấu treo, dấu giáp lai, dấu nổi đúng chuẩn theo Nghị định 30/2020

  • Tags:
  • dấu treo
  • dấu giáp lai
  • dấu nổi

Theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP quy định đối với việc sử dụng con dấu, thiết bị lưu khóa bí mật thì việc đóng dấu treo, dấu giáp lai, đóng dấu nổi trên văn bản giấy do người đứng đầu cơ quan, tổ chức quy định.

Vậy, việc đóng dấu do người đứng đầu cơ quan, tổ chức quy định nhưng việc sử dụng phải tuân theo những nguyên tắc sau:

Đối với dấu treo:

Đóng lên trang đầu, trùm lên một phần tên cơ quan, tổ chức hoặc tên của phụ lục đính kèm văn bản, hợp đồng (bản chính). Thông thường, tên cơ quan tổ chức thường được viết bên phía trái, trên đầu của văn bản, phụ lục nên khi đóng dấu treo, người có thẩm quyền sẽ đóng dấu lên phía trái.

Đóng dấu treo để khẳng định văn bản được đóng dấu treo là một bộ phận của văn bản chính cũng như xác nhận nội dung để tránh việc giả mạo giấy tờ cũng như thay đổi giấy tờ.

Dấu giáp lai:

Dấu giáp lai được đóng vào khoảng giữa mép phải của văn bản hoặc phụ lục văn bản, trùm lên một phần các tờ giấy; mỗi dấu đóng tối đa 05 tờ văn bản.

Việc đóng dấu giáp lai trên tất cả các tờ của văn bản nhằm đảm bảo tính chân thực của từng tờ trong văn bản và ngăn ngừa việc thay đổi nội dung, giả mạo văn bản.

Dấu nổi:

Là con dấu trên bề mặt có nội dung thông tin giống như dấu ướt, khi sử dụng đóng lên văn bản, giấy tờ sẽ in nổi nội dung thông tin trên bề mặt con dấu. (Nghị định 99/2016/NĐ-CP)

Việc sử dụng con dấu phải tuân thủ nguyên tắc:

– Dấu đóng phải rõ ràng, ngay ngắn, đúng chiều và dùng đúng mực dấu màu đỏ theo quy định.

– Khi đóng dấu lên chữ ký, dấu đóng phải trùm lên khoảng 1/3 chữ ký về phía bên trái.

– Các văn bản ban hành kèm theo văn bản chính hoặc phụ lục: Dấu được đóng lên trang đầu, trùm một phần tên cơ quan, tổ chức hoặc tiêu đề phụ lục.

Theo nguồn Cộng đồng Dân Luật

  • Tags:
  • dấu treo
  • dấu giáp lai
  • dấu nổi

Bạn đang xem bài viết: Hướng dẫn phân biệt và cách đóng dấu treo, dấu giáp lai, dấu nổi đúng chuẩn theo Nghị định 30/2020. Thông tin do Hội Mê Game chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Leave a Comment